Inženýrská činnost

Projektová činnost

 • klasické elektroinstalace budov
 • elektroinstalace v průmyslových provozech
 • NN a VN rozvodny
 • moderní řízení budov pomocí EIB technologie (bytových i průmyslových)
 • MaR vzduchotechnických systému, kotelen, temperance budov
 • průmyslová automatizace
 • vizualizace výrobního procesu
 • informace havarijního stavu na mobilní telefon
 • EZS, EPS a kamerový systém


Programátorská činnost

 • programování systémů Teco, WAGO, Siemens, Crouzet
 • vizualizace v SCADA systému Reliance


Poradenská činnost

 • poradenství techniků ve výše uvedených oborech
 • zabezpečení strojních zařízení
 • výpočty tepelných ztrát a osvětlení
 • měření intenzity osvětlení


Oddělení projekce vede autorizovaný inženýr v oboru "Technické zařízení staveb". Pracujeme s profesionálním softwarem EPLAN electric P8, AutoCad lt 2009, Schemata

Provádění montáží vždy realizujeme na základě technické dokumentace. Po dokončení zakázky je vyhotovena dokumentace skutečného provedení.