Revize

Výchozí a periodické revize:

  • elektrorozvodů průmyslových objektů
  • elektrorozvodů občanské výstavby (byty, rodinné domy, obytné domy)
  • hromosvodových soustav
  • elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • VN a NN rozvoden
  • strojních zařízení a technologických linek
  • ručního nářadí podle ČSN 33 1600
  • elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610